Grup Estudis PoliticsGrup Estudis Politics

Menu


PUBLICACIONS - Feminitzar la política. Nou repte del segle XXI


La política del nostre país està fent front a nous reptes; reptes, alhora, coneguts i visibles de temps ençà. L'encaix territorial de Catalunya a l'Estat Espanyol o, si es vol, l'encaix territorial dins la Constitució de 1978, aprovada en referèndum l'any posterior, el 1979.

Un encaix esbiaixat que el constituent no va saber resoldre en la seva redacció inicial i que, amb el pas del temps, la no operativitat legislativa i executiva tampoc ha resolt. Gràcies a aquesta por, a aquesta manca de valentia, a aquesta manca de treball, ens trobem avui amb un enfrontament cara a cara amb l'Estat Espanyol. Un Estat, denunciem avui, que no ens ha sabut escoltar d'ençà que Catalunya aprovà i referendà en major mesura i grau el text constitucional.

Sens dubte, avui, el repte més ferotge del nostre dia a dia és aquest. Ara bé, la política no es un treball de curt termini. La política necessita d'espais de diàleg i d'entesa per treballar i fer front a reptes de llarga durada. Reptes en els que cal la lluita d'anys, de generacions i, fins i tot, de segles d'esforç i tenacitat per arribar al port somiat d'Ítaca. 

La lluita de la dona és una lluita generacional, de segles. La lluita de la dona per arribar a igualar els seus drets amb els de l'home és una lluita tenaç, incansable. Malauradament, avui, la dona encara pateix greus desigualtats per la seva condició de dona. Sovint ha d'emular el paper de l'home, fent així la ficció d'aquest, masculinitzant-se, per assolir el seu reconeixement dins la comunitat.

Feminitzar la política és el repte del segle XXI. Feminitzar la política no vol dir només que hi hagin més dones protagonitzant la vida política, que també. Feminitzar la política vol dir introduir els valors i la moral de les dones a la vida política. Feminitzar la política vol dir introduir el pensament femení en política: vol dir considerar el seu raonament.

Feminitzar la política és necessari i convenient en termes democràtics i de treball en pro de la igualtat, doncs elles són la meitat de la població, la meitat del poder i, malauradament, encara estem molt lluny d'un nivell de repartiment igualitari i paritari del mateix. Quan veurem una dona presidenta de la Generalitat de Catalunya? I del Govern Espanyol? D'altres països ho han aconseguit: Brasil, amb Dilma Rousseff, Argentina, amb Cristina Fernández de Kirchner, Xile, amb Michelle Bachelet, Paquistan, amb Benazir Butto, l'Índia, amb Pratibha Patil... quan ho farem nosaltres?

Las dones aporten tres visions imprescindibles a la política. Primer: les dones aporten una orientació social diferent. La realitat és que allà on governen o allà on hi ha dones que prenen decisions polítiques, l'orientació social és més clara. Segona: les dones realitzen una millor comunicació política, més propera, més amable, més transparent... I, tercera: les dones en política treballen més en equip, no només intra govern i inter govern, sinó també dins i fora del govern. És a dir, les possibilitats que tenim (amb la protagonització de la dona en la vida política) d'abordatges públics-privats i social-institucional, a efectes polítics, augmenten.

Cal recordar que els informes de la Unió Interparlamentària avalen l'associació de la incorporació de la dona en la vida pública, executiva o parlamentària i, fins i tot, judicial, com un increment de millora política. Ens faríem un clar favor (més encara per al 50% de la població) si deixem els nostres prejudicis a una banda, eliminem la superioritat masculina en qualsevol activitat (tant pública com privada) i fem front al repte del nostre segle.

Carles Aumedes i Buch


Imprimir Grup Estudis Politics© Grup d'Estudis Polítics

Avís Legal

Política de Privacitat

Mapa Web

Uneix-te

Contacte